صدای سکوت


عکس نوشته های عاشقانه زیبا

چهار شنبه 8 بهمن 1393 22:57 |- amir -|

نگاهم کن

می خواهم صدایت را بشنوم

 

 

 

 قشنگ نوشت 

اهل دل دو خصلت دارند :

دل سخن پذیر

سخن دل پذیر

شنبه 15 شهريور 1393 19:11 |- amir -|


†?a'§ : دلگرم کننده, تنهایی, عشق, صدای سکوت,
شنبه 15 شهريور 1393 9:6 |- amir -|


†?a'§ : مفهومی, عاشقانه, دلتنگی,
جمعه 31 مرداد 1393 8:54 |- amir -|


باید بِچشَد عذاب تنهایی را

فردی که ز عصر خود جلوتر باشد

چهار شنبه 15 مرداد 1393 19:9 |- amir -|میدانستیم

می گویند :

هیچوقت نمیدانید چه دارید ،

تا وقتی که از دستش بدهید 

واقعیت اینه که ؛

دقیقا می دانستید چه داشتید ،

فقط فکر می کردید ؛

هیچوقت از دستش نخواهید داد

چهار شنبه 15 مرداد 1393 19:8 |- amir -|

 


?Co?†i?uê?
چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:59 |- amir -|

زندگی میکنم... 

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم میسازد

بگذار هرچه از دست میرود برود

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد

حتی زندگی را

چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:57 |- amir -|

هميشه ميگن سکوت علامت رضاست...
اما من ميگم نه!...
بعضي وقتا سکوت ميکني چون اينقدر رنجيدي که نميخواي حرف بزني...
بعضي وقتا سکوت ميکني چون واقعا حرفي واسه گفتن نداري...
گاهي موقع ها سکوت يه اعتراضه...
اما بيشتر وقتا...
سکوت واسه اينه که هيچ کلمه اي نمي تونه غمي رو که تووجودت داري توصيف
کنه.........

چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:50 |- amir -|

?-†?êmê§

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد