صدای سکوت


عکس نوشته های عاشقانه زیبا

چهار شنبه 8 بهمن 1393 22:57 |- fatemeh no love -|

نگاهم کن

می خواهم صدایت را بشنوم

 

 

 

 قشنگ نوشت 

اهل دل دو خصلت دارند :

دل سخن پذیر

سخن دل پذیر

شنبه 15 شهريور 1393 19:11 |- fatemeh no love -|


†?a'§ : حقیقت تلخ, عشق, جدایی, صدای سکوت, تنهایی,
شنبه 15 شهريور 1393 9:8 |- fatemeh no love -|


†?a'§ : دلگرم کننده, تنهایی, عشق, صدای سکوت,
شنبه 15 شهريور 1393 9:6 |- fatemeh no love -|


†?a'§ : مفهومی, عاشقانه, دلتنگی,
جمعه 31 مرداد 1393 8:54 |- fatemeh no love -|


باید بِچشَد عذاب تنهایی را

فردی که ز عصر خود جلوتر باشد

چهار شنبه 15 مرداد 1393 19:9 |- fatemeh no love -|میدانستیم

می گویند :

هیچوقت نمیدانید چه دارید ،

تا وقتی که از دستش بدهید 

واقعیت اینه که ؛

دقیقا می دانستید چه داشتید ،

فقط فکر می کردید ؛

هیچوقت از دستش نخواهید داد

چهار شنبه 15 مرداد 1393 19:8 |- fatemeh no love -|

 


?Co?†i?uê?
چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:59 |- fatemeh no love -|

زندگی میکنم... 

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم میسازد

بگذار هرچه از دست میرود برود

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد

حتی زندگی را

چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:57 |- fatemeh no love -|

هميشه ميگن سکوت علامت رضاست...
اما من ميگم نه!...
بعضي وقتا سکوت ميکني چون اينقدر رنجيدي که نميخواي حرف بزني...
بعضي وقتا سکوت ميکني چون واقعا حرفي واسه گفتن نداري...
گاهي موقع ها سکوت يه اعتراضه...
اما بيشتر وقتا...
سکوت واسه اينه که هيچ کلمه اي نمي تونه غمي رو که تووجودت داري توصيف
کنه.........

چهار شنبه 15 مرداد 1393 18:50 |- fatemeh no love -|

?-†?êmê§

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد